PÅSK PÅ STIFTSGÅRDEN

Välkommen att dela påskens dynamik med oss. Vi följer Jesus och hans lärjungar i Evangeliets passionshistoria: från Skärtorsdagens blandade känslor, via Långfredagens smärta, lidande och död till Påskdagens (och nattens) jubel. Andakter och gudstjänster sker i vårt eget Enhetens kapell samt i närbelägna Rättviks kyrka. Samtal och reflektion kring påskens drama och mysterium. I matsalarna delar vi måltidsgemenskap med varandra och tar förstås del av påskens goda mattraditioner. Det finns även tid för lek, vila och rekreation. Programmet för 2018 är ännu inte klart, vi lägger ut det så snart det är klart. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 010-160 80 00.